Česká vysokorychlostní železnice

Parlament pověřil Správu železnic vypracováním plánů a studií proveditelnosti vysokorychlostní železnice.

https://www.spravazeleznic.cz/vrt

Počítá se s několika trasami.

Praha – Brno – Ostrava and Brno – Břeclav (RS 1, 2)

Praha – Ústí nad Labem – Dresden (RS 4)

Praha – Hradec Králové/Pardubice – Wrocław (RS5)

Ačkoli se tato myšlenka zdá na první pohled ušlechtilá a dobře míněná, je provázena problémy.

Tento blog se bude těmito problémy zabývat.

Nejzásadnějším z nich je nízký a statický počet obyvatel České republiky, který činí projekt od počátku nepravděpodobným.

Vysokorychlostní železnice vyžaduje velký objem cestujících z hustě osídlených oblastí.