Vlny reforem na železnici: Budoucnost vysokorychlostních tratí v České Republice v době regulačních zmatků

V rozvíjejícím se sporu v rámci českého železničního sektoru, do něhož je zapojeno Ministerstvo dopravy a národní železniční regulační úřad ÚPDI [1]https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_p%C5%99%C3%ADstup_k_dopravn%C3%AD_infrastruktu%C5%99e (Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře), se situace … Read More

Rychlostní železnice a Česká republika

“TL;DR” [Angličtina] Náš článek se zabývá vysokými náklady na výstavbu vysokorychlostních železničních (HSR) systémů v různých zemích, včetně Spojených států, Číny, Francie, Španělska, Japonska a Spojeného království. Většina HSR sítí … Read More

JASPERS – Žádost o svobodný přístup k informacím

[English] Dne 19. října 2021 jsme zaznamenali, že byla podána žádost Evropské investiční bance: https://www.asktheeu.org/en/request/jaspers_guidance_on_czech_high_s#outgoing-19625 Vážená paní, vážený pane,Projekt české vysokorychlostní železnice (VRT).JASPERS, který je v partnerství mezi Evropskou komisí … Read More