Úřad odhalil díky leniency programu kartel v oblasti železničních projektů, SUDOP Praha zaplatí pokutu

[English]

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím potrestal kartelovou dohodu o veřejné zakázce (tzv. bid rigging) na projekční práce vysokorychlostních tratí mezi soutěžiteli SUDOP PRAHA a.s. a Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (dále také Sudop a VUŽ).

Společnosti Sudop byla uložena pokuta ve výši 9 302 000 korun. Výzkumnému Ústavu Železničnímu byla naproti tomu pokuta odpuštěna, neboť v rámci tzv. leniency programu poskytl Úřadu informace o existenci této zakázané dohody. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Projekty vysokorychlostních železničních tratí jsou stěžejní pro modernizaci české dopravní infrastruktury a nemůžeme dopustit, aby se státu prodražovaly kvůli koluzivnímu jednání projektantů. Tuto oblast budeme nadále pozorně monitorovat,“ řekl k rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Protisoutěžního jednání se uvedené společnosti dopustily tím, že od listopadu 2014 do května 2015 mezi sebou koordinovaly nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku na vypracování technickoprovozní studie v oblasti vysokorychlostních tratí s názvem Technickoprovozní studie – Technická řešení VRT, jejímž zadavatelem byla Správa železnic, státní organizace. Sladěné nabídky následně podaly, a to s cílem, aby uvedenou zakázku vyhrálo sdružení „Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT“, jehož vedoucím členem byla právě společnost Sudop. Popsaným jednáním narušily tyto podniky hospodářskou soutěž v uvedeném výběrovém řízení, čímž porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Úřad tento případ řešil na základě oznámení soutěžitele VUŽ, který v rámci tzv. leniency programu oznámil existenci a podrobnosti o kartelové dohodě, jejímž byl členem, a žádal o odpuštění pokuty za protisoutěžní jednání. Protože splnil všechny požadované podmínky, byla mu imunita v rozhodnutí také udělena. Leniency program je důležitým nástrojem pro vyšetřování protisoutěžních dohod. Jeho smysl spočívá v tom, že motivuje účastníky kartelů, aby výměnou za neuložení či snížení pokuty, oznámili existenci kartelu soutěžnímu úřadu.

Soutěžitel Sudop využil tzv. procedury narovnání, v jejímž rámci se přiznal ke spáchání nezákonného jednání, za což mu byla pokuta snížena o 20 %. Proti rozhodnutí následně nepodal rozklad.

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/2962-urad-odhalil-diky-leniency-programu-kartel-v-oblasti-zeleznicnich-projektu-sudop-praha-zaplati-pokutu.html